Jaki ljudi se sa problemima nose sami?

autor Isidora Morokvašić

“Jaki ljudi” postoje samo u našim glavama. Ovo tvrdim ovako smelo i javno, jer ne postoji definicija jakog čoveka. Ideja o jakom čoveku je subjektivna, izgrađena u kontekstu našeg odrastanja, kulture i društva. Za neke od nas jaka osoba je fizički jaka, za neke je to osoba koja može da se odupre iskušenjima, neki čvrsto […]

Autonomija u adolescenciji kao važan razvojni zadatak

autor Isidora Morokvašić

Autonomija se odnosi na sposobnost osobe da samostalno misli, oseća i donosi odluke, samim tim da se u skaldu sa istim ponaša. Ona takođe obuhvata sposobnost samoupravljanja, što podrazumeva i svest o odgovornosti pri donošenju odluka, kao i njihovih posledica. Tokom detinjstva i odrastanja autonomija je zastupljena vrlo malo, uglavnom su roditelji ti koji na […]

Društvene mreže i adolescencija – Praćenje toka razvoja civilizacije ili alarmantno stanje

autor Isidora Morokvašić

Ljudska bića koriste jezik, kako bi se sporazumevala sa drugim jedinkama svoje vrste. Kroz njega mi izražavamo naše misli, osećanja, potrebe itd. Jezik se razvija zajedno sa razvojem civilizacije. Komunikacija tako podrazumeva sva sredstva i načine koje čovek koristi u međusobnoj interakciji. U njih spadaju i sredstva obaveštavanja (štampa, radio, TV, umetnosti, naučna literatura, cifre, […]

Glorifikovanje cinizma VS Realnost cinizma

autor Isidora Morokvašić

Svako ko uživa u dobrom humoru, može da prepozna, grohotom se nasmeje, a verovatno i rado koristi cinične opaske. Jedan od likova moderne televizijske serije, koga ste ili voleli ili imali bar ambivalentan odnos prema njemu, a čiji komentari odišu cinizmom je Dokotor Haus (ako i niste gledali seriju, čitajte dalje, tekst nije o njemu). […]

USAMLJENOST

autor Isidora Morokvašić

Usamljenost nije nikome strana i kao što i sami znate, može biti sveprožimajuća bez obzira na okruženje ili brojčano stanje ljudi oko vas. Sedite u grupi vama dragih ljudi, ali vaš fokus je na „kamenčiću u vašoj cipeli“ koji vas žulja i imate osećaj otuđenosti i izolacije, koji vam se ponekad provuče i nabaci neku […]

Od diploma do simptoma: Nezaposlenost, psihološke i (psiho)socijalne posledice

autor Isidora Morokvašić

 „Nezaposlenost, u ekonomskim terminima se pojavljuje ako postoje kvalifikovani radnici koji su voljni da rade po nadnicama koje prevladavaju, ali ne mogu naći zaposlenje. Dakle, nezaposlene osobe su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i aktivno traže posao, ali su bez posla”. Jedna od mnoštva definicija koja objašnjava pojam nezaposlenosti, ali koja nam […]

“Hello, darkness my old friend”/ Tuga

autor Isidora Morokvašić

Čemu služi tuga? Ponekad osuđujemo sebe zato što smo tužni, osećamo teskobu, plačemo i želimo utehu. Uglavnom izbegavamo da se suočimo sa intenzitetom ove emocije. Osim što je neprijatna, kulturološki smo odnegovali pravila i zablude povodom emocije tuge. Tuga se doživljava kao opasna emocija, dok se njeno ispoljavanje često smatra socijalno neprihvatljivim. Neretko imamo priliku […]

Email Newsletter