Pre dve decenije Andrew Wakefield je zajedno sa još 12 koautora objavio rad u naučnom časopisu The Lancet, u kome su tvrdili da rezultati njihovih istraživanja pokazuju da “MMR vakcina može doprineti razvoju pervazivnih poremećaja u detinjstvu, poput autizma i bolesti probavnog trakta”. Uzorak je činilo dvanaestoro dece, uzrasta između 3 i 10 godina, koji su dovedeni na pedijatrijsko odeljenje za gastroenterologiju sa istorijom razvoja poremećaja koji se očitavao u gubljenju različitih sposobnosti, poput sposobnosti komunikacije, ali i u tome što su svi imali gastrointestinalne simptome, uključujući dijareju, netoleranciju na hranu, bolove u stomaku i nadutost. Autori su ispitujući razne faktore u istoriji bolesti došli do ideje da povežu pojavu ovih simptoma sa vakcinacijom, budući da dolazi do vremenskog podudaranja između perioda kada se prima MMR vakcina i pojave prvih simptoma. Ovakav zaključak je problematičan iz više razloga: 1) autori su koristili uzorak od samo 12 dece, 2) uzorak koji su koristili je bio unapred selekcionisan, 3) nisu imali kontrolnu grupu i 4) doneli su zaključak o uzročno-posledičnoj vezi samo na osnovu opservacije da se dve stvari javljaju u isto vreme. Kao što navode Rao i Andrade ovo bi se iz naučnog ugla moglo okarakterisati kao metodološki potpuno nevalidna studija, a zaključak o uzročno-posledičnoj vezi samo na osnovu jednostavne opservacije da se nešto javlja u isto vreme, ravan je zaključku da porast u prodaji sunčanih naočara prouzrokuje porast u prodaji sladoleda.

Odmah nakon objavljivanja ovog članka su sprovedene brojne epidemiološke studije koje nisu uspele da ponove ovo istraživanje. Uprkos tome, ovo istraživanje je dobilo toliku medijsku popularnost da su 10 od 12 Wakefieldovih koautora radu napisali reakciju na ovakvu interpretaciju tvrdeći da “nema uzročno-posledične veze između MMR vakcine i autizma”. Ubrzo zatim Wakefield biva optužen da je imao finansijske interese da donese ovakve zaključke. Naime, na sudu je dokazano da je bio finansiran od strane advokata koje su angažovali roditelji koji su bili u sporu sa kompanijama koje proizvode vakcine.

Naučni časopis The Lancet potpuno povlači ovaj članak, navodeći da je nekoliko stvari u članku problematično. Pokazano je da su autori sprovodili ovo istraživanje bez etičke dozvole, koristili su selekcionisan uzorak, tako što su izabrali koja deca će im činiti uzorak, i zaključili su da interpretacija koju su ponudili autori prevazilazi dobijene rezultate. Uskoro istraživači sprovode simulaciju podataka i otkrivaju da su autori originalnog članka ne samo sproveli metodološki nevalidno istraživanje, već su i falsifikovali rezultate istraživanja. Novinar Brian Deer objavljuje niz članaka u kojima dokazuje da je Wakefield za objavljivanje ove studije dobio 453.643 funte, a dolazi i do podataka iz intervjua sa roditeljima dece koja su ušla u uzorak, koja su tvrdila da brojni podaci koji su izneti u članku nisu bili istiniti.

Početkom 2004. godine Wakefield objavljuje u istom časopisu izjavu u kojoj se ograđuje od brojnih optužbi, navodeći da njegov izveštaj odgovara onome što su roditelji odavno primećivali o vremenskoj podudarnosti između MMR vakcije i pojave prvih simptoma autizma i da nije izneo ništa o čemu se već nije spekulisalo. Wakefield ne navodi kako je govorio o uzročno-posledičnoj vezi, već se brani time da je opservirao nešto što je već bilo deo spekulacija. Ipak, Wakefield zaboravlja da je odgovornost naučnika i nekoga ko naizgled nudi empirijske dokaze za neke spekulacije, daleko veća od onog ko te spekulacije širi. Pre 10 godine, Wakefield je proglašen krivim po četiri tačke za neiskrenost i 12 tačaka za podvrgavanje dece kolonoskopiji i lumbalnoj punkciji bez dozvole etičke komisije, a oduzeta mu je i medicinska dozvola. Posledice ovog falsifikovanog istraživanja su i više nego vidljive.