Pred velikim brojem studenata, mladih istraživača i zaposlenih u raznim domenima se često postavljaju zadaci koji kao svoj sastavni deo podrazumevaju statističku obradu i interpretaciju podataka. Studenti iz raznih naučnih oblasti često imaju potrebu za dodatnom edukacijom, kako bi mogli samostalno da sprovedu kompleksne istraživačke nacrte ili unaprede sopstvene profesionalne kompetencije prilikom pisanja diplomskih ili master radova. Sa druge strane, mogućnost kreiranja istraživanja i njihove pravilne analize i interpretacije je od velike važnosti svima koji planiraju da pokrenu sopstveni posao, upravljaju organizacijom ili firmom, odnosno iz bilo kog razloga imaju potrebu da razumeju mogućnosti unapređivanja efikasnosti rada, kvaliteta usluge koju pružaju i utvrđivanja šta to njihove zaposlene čini (ne)zadovoljnim. Ukoliko se uklapate u sliku prototipa nekog ko studira ili je završio neki od fakulteta humanističkih i društvenih nauka, biće vam i više nego poznata ambivalencija koja se razvija oko bauka zvanog statistika. Sa jedne strane, kojom god oblašću da se bavite biće vam jasna neophodnost ove, kako ju je Pirson nazivao “gramatike nauke”, dok je moguće da će sa druge strane za vas statistika simbolizovati nešto strašno i nesavladivo.

Da bismo vam pomogli da taj strah prevaziđete i postanete kompetentni u statističkoj obradi podataka spremili smo za vas edukacija iz statistike. Ova edukacija će biti primenjena i podrazumevaće rad na primeni statističkog paketa SPSS na raznim primerima, a biće usmerena na analizu i interpretaciju rezultata. Da biste dobili detaljan plan o tome koje će se statističke analize učiti u okviru edukacije, potrebno je da pošaljete mail na office@self.rs.

Edukaciju vodi dr Milica Lazić, istraživač saradnik na Filozofskom fakultetu, koja poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike. Pored teorijskog znanja u oblasti statistike, metodologije i psihometrije, poseduje napredno poznavanje rada u nizu statističkih paketa: SPSS, Mplus, Stata, R, Lisrel, SPSS Amos, EQS, HLM.

Trening je namenjen svima koji žele da upotpunosti savladaju SPSS ili da unaprede svoja znanja u ovom statističkom paketu.

Početak treninga u ukupnom trajanju od 16 radnih sati je najavljen za 25. i 26. januara, dok će preostala dva susreta biti održana 1. i 2. februara 2020. godine. Ukupna cena edukacije iznosi 12.000 dinara. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na office@self.rs ili putem telefona na 065 4617 413.