Model promene rane odluke

Sa nestrpljenjem očekujemo sve zainteresovane da nam se pridruže sredinom novembra u SELF-u, da zajedničkim snagama otpočnemo napredni nivo TRANSAKCIONO-ASIMILATIVNOG pristupa psihoterapiji – kojim će se akcenat staviti na integraciju modela promene rane odluke sa srodnim tretmanskim pristupima.

Ova edukacija je namenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja koji su uspešno savladali osnovni nivo transakcione analize ili osnovni nivo transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji.

Cilj edukacije je razumevanje ključnih pretpostavki i konstrukata modela promene rane odluke, kao i ovladavanje veštinama konstrukcije i realizacije plana tretmana iz ugla procene i savetovanja, koji proizilaze iz ovog modela.

U pitanju je empirijski validiran akciono orijentisan psihoterapijski pristup koji kombinuje kognitivne, bihevioralne i afektivno-iskustvene metode i tehnike u cilju osnaživanja autonomije klijenta. Program edukacije se sastoji od teorijske nastave, demonstracija, interaktivnog rada, supervizije i iskustvenog rada. Očekuje se da polaznici kroz trening razviju široki konceptualni okvir koji proizilazi iz integracije pretpostavki modela transakcione analize, geštalt terapije, modela promene radne odluke i kognitivno bihevioralnih pristupa kao i da ovladaju efikasnim tehnikama u radu sa pojedincima i malim grupama.

Više informacija o organizaciji i mestu održavanja kursa:

Mesto održavanja edukacije: prostorije Centra SELF, Fruškogorska 21, Novi Sad
Trajanje edukacije: 16 susreta po 6 radnih sati, jedan vikend mesečno
Početak edukacije: 11. i 12. novembar 2017.

Voditelj edukacije: Dr Vesna Gavrilov-Jerković – Doktor psiholoških nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom i istraživačkom radu iz oblasti kliničke psihologije i psihoterapije. Redovni je profesor na kursevima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije. Autor brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Koordinator i učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Psihoterapeut, edukator i supervizor iz Integrativno – transakcionog pristupa.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na office@self.rs ili na broj telefona 063 808 72 72, a ukoliko vas zanima kakva je atmosfera na edukaciji bila prošle godine, zavirite u našu galeriju ovde.