Gotovo da nema osobe koja se u svom životu ne susretne sa problemima ili izazovima, a nošenje sa nekima od njih nije lak zadatak i može da rezultira patnjom ili odustajanjem od pronalaženja rešenja. Međutim, brojni su primeri uspešnog prevazilaženja čak i izrazito teških i traumatičnih okolnosti. Iz ovoga možemo zaključiti da ljudi imaju potencijal da se uspešno nose sa problemima, čak i kada su oni izuzetno složeni. Ova sposobnost izlaženja na kraj sa problemima i relativno brzog oporavka od stresa se u psihologiji naziva rezilijentnost, odnosno psihološka otpornost. Kada govorimo o psihološkoj otpornosti važno je imati na umu da to nije osobina sa kojom se rodimo ili ne rodimo, nego je u pitanju sposobnost koja se može razvijati i uvežbavati tokom života, u skladu sa našim potrebama i osobinama. Upravo zato smo došli na ideju da ljudima pomognemo da unaprede i razviju ovu sposobnost kroz trening jačanja psihološke otpornosti. S obzirom na veliku zainteresovanost, predstavljamo vam odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovim treningom.

trening-psiholoske-otpornostiKoji je cilj ovog treninga?

Trening psihološke otpornosti je osmišljen sa ciljem osnaživanja polaznika da ovladaju strategijama za uspešno rešavanje problema kao i za oporavak nakon teških situacija, da osnaže poverenje u sopstvene snage, nauče kako da se nose sa neprijatnim emocijama,  kako da povećaju istrajnost pred izazovima itd.

Ko vodi trening?

Trening psihološke otpornosti već više od tri godine uspešno vode Dragica Jovišević i Dragana Brdarić, psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti psihološkog savetovanja i mentalnog zdravlja, autori i treneri brojnih edukativno-iskustvenih programa namenjenih psihološkom osnaživanju.

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen svima onima koji žele da unaprede svoje veštine konstruktivnog nošenja sa životnim izazovima, kao i onima koji žele da vode život sa više efikasnosti i zadovoljstva.

Koliko traje trening i kako se prijavljuje za učešće?

Trening psihološke otpornosti traje ukupno 15 sati raspoređenjih u tri petočasovna susreta koji se odvijaju vikendom. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na adresu office@self.rs ili putem telefona na 063 808 72 72. Deo atmosfere sa nekih od prethodno održanih treninga psihološke otpornosti možete pogledati ovde.

Da li se nakon treninga dobija neka vrsta sertifikata o učešću?

Po završenom treningu učesnici dobijaju sertifikat o učešću koji mogu da koriste kao potvrdu o radu na svom psihološkom razvoju, što može da bude od koristi kao dodatni prilog pri konkurisanju na posao i sl. Polaznicima edukacija iz psihoterapije ovaj sertifikat može predstavljati potvrdu o pohađanju ličnog rada u trajanju od 15 sati.