Regrutacija i selekcija

Regrutacija predstavlja proces privlačenja što više kandidata koji svojim sposobnostima, veštinama i osobinama odgovaraju zahtevima određene pozicije. U praktičnom smislu, regrutacija je proces pronalaženja dovoljnog broja odgovarajućih kandidata, a selekcija predstavlja izbor kandidata koji svojim kompetencijama najviše odgovaraju zahtevima određene pozicije.

Osmišljen proces potrage za kandidatima podrazumeva analizu date radne pozicije i kompetencija potrebnih za rad na datom mestu, oglašavanje, analizu prikupljenih prijava, preliminarni intervju, testiranje, dubinski intervju i predlog poslodavcu najužeg kruga kandidata.

Centar SELF po potrebi može sprovesti kompletan proces od potrage do zapošljavanja novozaposlenog, kao i konsultantske usluge u određenoj fazi procesa zapošljavanja.

Dodatno, bavimo se i pripremom razvojnih planova za novozaposlene. Istraživanja pokazuju da su prvih šest meseci rada krucijalni za dalji razvoj zaposlenih i posvećenost organizaciji. Uvođenje novozaposlenih u posao može imati direktne efekte na njihove kasnije radne performanse i integraciju u novu radnu sredinu. Definisanje razvojnog plana za narednih šest meseci do godinu dana u prve tri nedelje često ima ključne efekte na motivaciju novog člana organizacije.