Lorens Vilijams, vanredni profesor sa Univerziteta u Koloradu i Džon Barg, socijalni psiholog i profesor sa Jejla su 2009. godine u časopisu Science objavili članak pod nazivom “Iskustvo fizičke toplote doprinosi interpersonalnoj toploti”. Ova dva autora su došla na ideju da naučno dokažu kako slikanje za instagram sa šoljom kafe iz Starbaksa nije toliko besmisleno. Pozivajući se na neka fundamentalna istraživanja u psihologiji, poput onog Ašovog da različito procenjujemo ljude sa istim osobinama, u zavisnosti od toga da li su istovremeno hladni ili topli, do Harlovljeve potvrde da rezus majmuni više preferiraju toplu plišanu, nego hladnu žičanu majku, ovi autori dolaze do ideje da povežu fizičku toplotu sa interpersonalnom toplotom. Da ne bude sve toliko paušalno, autori su se svojski potrudili da obogate uvod ovim i sličnim rečenicama: “Dorzalna posteriorna insula je aktivna i tokom temperaturnih i tokom senzacija koje osećamo prilikom dodira”, “Aktivacija u desnoj anteriornoj moždanoj kori je snažno povezana sa termalnim intenzitetom stimulusa i intenzitetom stimulusa vezanim za interpersonalnu toplotu”. Dobro, sad efekat kafe iz Starbaksa zaista zvuči tako da moramo u njega da poverujemo.

U prvoj studiji raspoređuju 41 ispitanika u dve grupe. Svi ispitanici su da bi došli do laboratorije gde je trebalo da popune neke upitnike, morali liftom da se popnu na četvrti sprat. U liftu je bila osoba koja je beležila njihova imena, ali je držala i šolju kafe u ruci. Eksperimentator je ispitanike zamolio da pridrže šolju tople ili hladne kafe, dok on zapiše njihova imena, nakon čega su otišli u laboratoriju. Nakon što su došli u laboratoriju dobili su zadatak da nakon opisa osobe A, procene njene osobine na 10 dimenzija koje su imale veze sa toplotom u interpersonalnim relacijama. Zaključak koji su izneli glasi “Ispitanici koji su držali šolju tople, umesto hladne kafe su imali tendenciju da procenjuju osobu A kao topliju i darežljiviju”. Kakva besplatna reklama za Starbaks – samo nastavite da se slikate sa šoljama njihove kafe i bićete bolji ljudi.

Dobro možda ne baš bolji ljudi, nego ljudi koji procenjuju druge ljude kao bolje. Ipak, šteta bi bilo ne utvrditi da li fizička toplota pomaže i u tome da budemo bolji ljudi, a ne samo da smatramo da smo okruženi boljim ljudima. Ovi autori rešavaju da sprovedu i drugu studiju, u kojoj su 53 ispitanika bila izložena novom eksperimentu, ovoga puta sa toplim i hladnim terapijskim jastučićima. Naime, dobili su zadatak da navodno učestvuju u nekoj proceni proizvoda, koji je u ovom eksperimentu bio terapijski jastučić. Nakon kratkog pridržavanja jastučeta su imali mogućnost da biraju da li će kao nagradu za učešće u istraživanju uzeti sok ili vaučer na 1 dolar u lokalnoj prodavnici sladoleda. Polovini ispitanika je bilo ponuđeno da izaberu ili sok za sebe ili kupon za sladoled za prijatelja, dok je drugoj polovini ponuđeno da biraju između soka za prijatelja i kupona od 1 dolara za sladoled za sebe. Autori iztraživanja ponosno iznose sledeći rezultat “Ispitanici koji su držali hladan terapijski jastuk su u 75% slučajeva birali poklon za sebe, dok su oni koji su pridržavali topao jastuk u 54% slučajeva izabrali poklon za prijatelja”. Zaključak autora trijumfalno ide dotle da su naterali Bolbija da napravi nekoliko okreta u grobu, time što navode kako je ovo još jedna potvrda tome da je fizički topao kontekt između roditelja i novorođene bebe krucijalan za normanal razvoj i interpersonalnu toplotu u odraslom dobu.

Dermot Linet sa još šestoro kolega, 2014. godine objavljuje replikaciju ove studije. Oni su ovoga puta na 861 ispitaniku pokušali da ponovo originalno istraživanje koristeći se istim eksperimentalnim procedurama. Zaključak glasi “Ne postoje dokazi da kratko pridržavanje tople šolje sa kafom ili toplog terapijskog jastučeta dovodi to toga da ćete biti darežljiviji ili da ćete druge tako procenjivati”. Ovo je još jedan rad koji je pao na testu replikabilnosti. U psihologiji je do sada replicirano samo 1% studija i ispostavilo se da dve trećine njih ne može da se ponovi. Mada je i dalje u redu da više preferirate toplu kafu i jastuk, samo što to ništa ne govori o vašoj darežljivosti.