„Ludost je iznova činiti istu stvar i očekivati drugačiji rezulatat”, Albert Anštajn.

Verovatno ste već negde čuli ili pročitali ovu izjavu Alberta Ajnštajna. Upravo nju biram da počnem tekst o koučingu, jer vrlo jasno oslikava šta je ono što treba da se desi tokom koučing procesa – da klijent uz pomoć kouča otkrije šta treba drugačije da uradi, kako drugačije može da sagleda svoju situaciju, problem ili izazov i da ga to odvede do željenih rezultata i ciljeva kojima u životu stremi. Koučing kao vid podrške ljudima u cilju ostvarivanja promena danas je vrlo popularan i još uvek ne dovoljno blizak koncept u našoj javnosti. S toga smo pripremili ovaj test kako bismo vam približili koučing kao jednu od metoda podrške na putu ka pozitivnoj promeni.

Prema definiciji Međunarodne koučing federacije (ICF) koučing (eng.coaching) može da se opiše kao partnerski odnos između kouča (eng.coach) i klijenta (eng.coachee) unutar kojeg kouč nastoji da kreira relaciju u kojoj će potencijali klijenta u potpunosti moći da se ispolje. To je proces vođen je od strane kouča u pravcu otkrivanja potrebnih resursa i akcija koje će klijentu služiti da dostigne željeno rešenje, cilj, odnosno promenu. Koučing se zasniva na paradigmi da su ljudska bića – bića u nastajanju i kao proces usmeren je na učenje i budućnost. Kouč olakšava proces učenja kod klijenta. U ovom procesu kouč i klijent se bave načinom na koji klijent razmišlja, organizuje svoje doživljaje, kako reaguje, šta tačno radi pa u životu ima rezultate koje ima.

Koučing sesija podrazumeva razgovor između kouča i klijenta, koji je usmeren na otkrivanje potrebne promene kako bi klijent došao do željenih ishoda. Tokom ovog razgovora kouč klijentu postavlja pitanja, daje povratne informacije i kreira zajedno sa klijentom iskustvene situacije na i/ili između sesija, a koje služe klijentu da predvidi posledice budućeg ponašanja i sagleda dosadašnja ponašanja iz drugog ugla. Klijent aktivno učestvuje u koučingu i sprovodi zadatke između koučing susreta, koje je definisao kao aktivnosti koje će dovesti do željene promene. Kouč na tom putu klijentu pruža aktivnu podršku i tokom koučing sesije pomaže mu da razume i prati praktične posledice sprovedenih zadataka. Kouč podstiče otkrića, promišljanja, facilitira proces pozitivne promene, bilo da je u pitanju promena perspektive, stava ili ponašanja. On takođe pomaže klijentu da nauči da uči. Kouč ne daje savete ni preporuke za ostvarivanje ciljeva i ličnog zadovoljstva već asistira klijentu u otkrivanju uspešnije budućnosti.

Koučing pomaže klijentu da „zaroni” u svoje potencijale i „otključa“ ih u cilju efikasnosti i bolje produktivnosti. Istraživanja Međunarodne koučing federacije ukazuju na benefite koje imaju osobe koje su učestvovale u koučingu, kao što su poboljšanja u:

• samopouzdanju
• međuljudskim relacijama
• veštinama komunikacije
• radnom postignuću
• balansu između poslovnih i privatnih obaveza.

Koučing je namenjen svima koji žele da na struktuiran način „pomere“ svoj život unapred, bolje razumeju različite aspekte svog života i sebe. Koučing je razvojni alat i kao takav koristi se u sferi profesionalnog i ličnog razvoja. Danas postoje razne vrste koučinga i razlikuju se prema tome na koji aspekt života se fokusiraju, to su: poslovni koučing, koučing za razvoj karijere, preduzetnički koučing, koučing za rukovodioce i lidere, koučing u cilju pobošljanja performansi, sportski koučing, koučing za razvoj zdravih stilova života itd.

Iako ima zajedničke karakteristike sa psihoterapijom, jer je usmeren na podršku ljudima, odvija se na isti način (putem razgovora) i radi na tome da osobu dovede od jednog/trenutnog stanja do drugog boljeg/željenog, ipak koučing nije psihoterapija i ne primenjuje se u lečenju mentalnih poteškoća i poremećaja. Ovo ne znači da tokom koučinga klijent ne može da radi na razumevanju svojih misli i emocija, kao i da uči kako da upravlja istim. Za razliku od terapije koučing se ne bavi otkrivanjem uzroka ili motivima iz prošlosti, niti pruža interpretacije u tumačenju psiholoških pojava. Koučing kao podrška koristi onima koji žele promenu ili imaju važan cilj koji žele da ostvare i za to su motivisani na primer da završe studije, napišu knjigu, pokrenu svoj posao, budu efikasniji na poslu, efikasnije upravljaju ljudima, bolje komuniciraju sa kolegama/poslovnim partnerima, ojačaju svoje samopouzdanje, veštine javnog nastupa, uspešno upravljaju stresom ili emocijama, poboljšaju svoje zdravstveno stanje i/ili fizički izgled, ostvare specifične rezultate u poslovanju i slično. Generalno koučing možemo okarakterisati kao struktuiranu podršku ljudima za poboljšanje kvaliteta života.

Ukoliko ste zainteresovani za koučing, možete zakazati svoj inicijalnu besplatu sesiju kod nas. Sesije se mogu odvijati i putem Skype-a.