Većina ljudi se tokom života suočava sa emocionalnim ili životnim problemima čije rešavanje prevazilazi njihove trenutne snage i kapacitete. U rešavanju tih problema se pokazalo da su psihoterapija i psihološko savetovanje izrazito efikasni.

Najčešće poteškoće psihološke prirode povodom kojih se ljudi obraćaju psihologu su:

 • strahovi (bezrazložni strahovi od raznih situacija, predmeta ili aktivnosti),
 • socijalni strahovi i fobije (strah od neuspeha, javnog nastupa, procene od strane drugih ljudi, stid, trema i sl),
 • panični napadi (iznenadni i neočekivani napadi intenzivnog straha praćenog brojnim telesnim simptomima kao i doživljajem osobe da će umreti, onesvestiti se, poludeti i sl),
 • osećanje napetosti, stalne zabrinutosti i umora,
 • problemi zavisnosti (kockanje, internet, pušenje, alkoholizam),
 • opsesivne misli i kompulsivno ponašanje (nevoljne i neželjene misli praćene doživljajem nelagodnosti i nemogućnosti njihove kontrole, prinudno ponavljane radnji koje osoba prepoznaje kao besmislene i neželjene),
 • depresivno raspoloženje (osećanje tuge, krivice, bezvoljnosti, besmisla, nedostatak energije, nezainteresovanost za svakodnevne aktivnosti, problemi sa spavanjem i apetitom),
 • stres (doživljaj da osoba ne može da efikasno izađe na kraj sa zahtevima i izazovima u privatnom i profesionalnom životu),
 • problemi u ishrani (gojaznost, prejedanje, anoreksija i bulimija),
 • problemi u seksualnom funkcionisanju (impotencija, prevremena ejakulacija, nedostatak seksualne želje, nemogućnost doživljavanja orgazma),
 • problemi sa učenjem (pad koncentracije, nedostatak motivacije, odlaganje učenja, sindrom „poslednjeg ispita“, trema pred ispit),
 • problemi u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima (nerazumevanje i konfliktni odnosi sa drugim ljudima, teškoće u izražavanju svog mišljenja, strah od autoriteta),
 • sindrom izgaranja (doživljaj stalnog umora, nezadovoljstva i neefikasnosti na poslu),
 • telesne tegobe povezane sa stresom (glavobolje, čir, povišen krvni pritisak, poremećaji srčanog ritma).