Kroz život se svakodnevno susrećemo sa brojnim manje ili više zahtevnim situacijama, odlukama i zadacima. Neke od njih uspevamo da rešimo sa lakoćom, dok nam je za druge potrebno dosta snage, veštine i upornosti. Potpuno je prirodno da se u mnoštvu takvih izazova, ponekad obeshrabrimo, umorimo, zabrinemo ili posumnjamo u sopstvenu sposobnost da izađemo na kraj sa problemima. Ponekad su neka naša stanja ili životne okolnosti takve da prevazilaze naše trenutne mogućnosti da se sa njima izborimo. Često kada ljudi to prepoznaju, dodatno sebe opterete idejom da je to znak slabosti ili nesposobnosti da upravljaju svojim životom. Međutim, prepoznavanje da nam je teško i da trenutno ne vidimo kako sebi da pomognemo može da nas podstekne da istražimo opcije za pomoć koje su nam na raspolaganju. Jedna od takvih opcija je i obraćanje psihologu radi psihološkog savetovanja ili psihoterapije.

Psihološko savetovanje i psihoterapija nude mogućnost da, uz pomoć stručne osobe, naučimo kako da se ohrabrimo ili steknemo nove veštine potrebne da svoj problem prevaziđemo. Ponekad to podrazumeva da naučimo da se nosimo sa negativnim emocijama, da ovladamo veštinama donošenja odluka, da preispitamo neke svoje stavove i ponašanja ili da unapredimo odnose sa okolinom i sl. Drugim rečima, psihološko savetovanje i psihoterapija, koristeći naučno proverene metode, pomažu ljudima da postignu sopstvene ciljeve, bilo da se oni odnose na povećanje efikasnosti na poslu, unapređenje međuljudskih odnosa, usvajanje pozitivnog odnosa prema sebi ili poboljšanje generalnog kvaliteta života.