Trening jačanja psihološke otpornosti

Šta je to psihološka otpornost i kako se može raditi na njenom jačanju možete saznati učešćem u ovom psihološko – edukativnom treningu. Polaznici će imati prilike da nauče kako da iskoriste sopstvene snage i iskustvo za jačanje sposobnosti za nošenje sa problemima i oporavak nakon teških situacija. Uz to, imaće mogućnost da uvežbaju niz novih veština koje doprinose ličnom razvoju i blagostanju, a koje predstavljalju psihološku otpornost.

Trening je namenjen onima koji žele da unaprede svoje veštine konstruktivnog nošenja sa životnim izazovima, kao i onima koji žele da vode život sa više efikasnosti i zadovoljstva.

Dinamika rada: Četiri susreta u trajanju od po pet sati.

Veštine prepoznavanja i ostvarivanja psiholoških potreba

Ova psihološka radionica je namenjena svima koji žele da saznaju zašto je važno biti svestan svojih potreba, kao i koji su to konstruktivni načini njihovog zadovoljavanja.

Kroz isksutvene vežbe, polaznici će se baviti prepoznavanjem sopstvenih potreba koje potencijalno zanemaruju, kao i načinima kako da sebi pomognu da na efikasan način pristupe njihovom ostvarivanju i iskoriste ih za postizanje važnih ličnih ciljeva.

Dinamika rada: Jedan susret u trajanju od tri sata.

Kontruktivno rešavanje konflikata – „Slađe je bez svađe“

Radionica Konstruktivno rešavanje konflikata je namenjena roditeljima dece adolescentnog uzrasta, a sa ciljem poboljšanja roditeljksih veština.

Polaznici će imati šansu da nauče kako konflikte sa adolescentima konstruktivno rešavati, zadržavajući pozitivan roditeljski autoritet i podržavajući adolescenta u njegom razvoju.

Kroz praktične vežbe, polaznici će učiti da prepoznaju „zdrave“ razvojne potrebe deteta adolescentnog uzrasta, kao i da savladaju tehniku koja će im olakšati da udruženim snagama sa adolescentom „napadaju“ problem, umesto jedni druge.

Dinamika rada: Jedan susret u trajanju od tri sata.

Trening racionalnog odlučivanja i rešavanja problema

Naučite gde ste do sada grešili u rešavanju problema i odlučivanju, kako proći uspešno kroz sve faze ovih procesa, i koje to tehnike za analizu problema koriste uspešni ljudi. Unapredite sebe tako da to postane brzo vidljivo ljudima oko Vas – šefu, roditeljima, emotivnom partneru, prijateljima. I pre svih, Vama!

Trening je namenjen poslovnim ljudima, studentima, roditeljima, odnosno svima onima koji žele da uspešnije izlaze na kraj sa problemima i vode kvalitetniji život.

Dinamika rada: Dva susreta u trajanju od po pet sati.

Asertivni trening – veština samopouzdane komunikacije

Asertivni trening je namenjen svima onima koji žele da nauče da samopouzdano, otvoreno i jasno komuniciraju, pokazujući pri tome poštovanje prema sebi, ali i prema svojim sagovornicima.

Učesnici će kroz trening biti u prilici da nauče da se direktno zalažu za sebe, izbegavajući pasivno, agresivno ili manipulativno ponašanje. Saznaće koji su načini upućivanja, ali i prihvatanja kritike i pohvala.

Tokom rada u grupi, polaznici će imati šansu da aktivno uvežbavaju prezentovane komunikacijske veštine, i dobiju povratnu informaciju o sopstvenom napretku.

Dinamika rada: Četiri susreta u trajanju od po četiri sata.