krug-koji-se-ne-zatvaraPsihološki centar SELF je, u saradnji sa Dečijim odeljenjem somborske Biblioteke Karlo Bijelicki, u septembru organizovao prvu u nizu psiholoških tribina pripremljenih za jesen 2013. godine.

Centralna tema tribine je bio narastajući problem trgovine ljudima, odnosno pojava, načini prevencije, kao i zaštita žrtava trgovine ljudima. Uz psihologe Centra SELF, gostujući predavači na tribini bili su stručnjaci iz udruženja ATINA iz Beograda, istaknute organizacije posvećene borbi protiv trgovine ljudima. Publika je imala priliku da se o ovoj temi detaljno informiše, kao i da postavlja pitanja i učestvuje u diskusiji.

Nakon razgovora sa predavačima, u istom prostoru održana je prodajna izložba ručno rađenog nakita koji su napravile žrtve trgovine ljudima, a kojima će prihod od prodaje služiti za kupovinu nekih od osnovnih sredstava za život.