Coaching

Coaching podrazumeva strukturisan i vođen proces podrške pojednicu ili grupi sa ciljem unapređivanja i učenja novih veština, upravljanja promenama, ličnim i profesionalnim izazovima. Za razliku od treninga i obuke koji se usmeravaju na transfer i primenu znanja, coaching se zasniva na podršci individui ili timu da pronađe najbolje rešenje za sebe. U ovom procesu coach i coachee (klijent) se bave stavovima, ponašanjima, znanjem, kao i veštinama koje će pomoći klijentu da ostvari željeno rešenje, rezultat ili cilj. Postoji individualni coaching u kojem coach pruža podršku klijentu da postavi i dostigne željene lične i profesionalne ciljeve i promene, kao i coaching timova u kome coach usmerava i vodi grupu oformljenu oko određenog zadatka, sa određenim ciljem, na određenom projektu.

Razvoj sistema internih treninga i trenera

U oblasti obuke i razvoja zaposlenih praksa pokazuje da je jedan od najisplativijih sistema i najefektivnijih metoda razvoja kompetencija zaposlenih upravo sistem internih treninga („u okviru kuće“). Benefiti angažovanja internih resursa ogledaju se pre svega u poznavanju procesa rada, sistema i organizacione kulture od strane zaposlenih angažovanih kao internih trenera. Usluga centra SELF je namenjana organizacijama koje žele da razviju sistem internih treninga i trenera i obuhvata edukaciju i konsultativnu podršku u domenu:

  • Identifikacije potreba i potrebnih resursa
  • Identifikacije i obuke internih trenera (trening za trenere) – formiranje trenerskog tima
  • Podrške kreiranju kurikukuluma internih treninga
  • Podrške u dizajnu treninga
  • Razvoja sistema praćenja i evaluacije efikasnosti treninga
  • Razvoja sistema motivacije trenera
  • Praćenja i podrške trenerima tokom impelentacije