Biti u partnerskim ili u porodičnim odnosima sa sobom nosi izazov međusobnog prilagođavanja i usklađivanja potreba, želja, osećanja i ponašanja sa različitim potrebama, željama, osećanjima i ponašanjima značajnih drugih. Često je ovaj izazov i generator mnogih konflikata i zastoja u funkcionisanju para i/ili porodice.

Medijacija i psihoterapija su se pokazale kao uspešne u prepoznavanju i razumevanju potreba partnera ili članova porodice, u promeni obrazaca komunikacije i međusobnog ophođenja, a što doprinosi da se partneri i/ ili porodica efikasnije i konstruktivnije nose sa svakodnevnim problemima.

Najčešći problemi u životu para i/ili porodice su:

  • Problemi u komunikaciji (između partnera, između deteta i roditelja)
  • Problemi nastali ulaskom porodice u novi razvojni ciklus (npr. rođenje deteta nameće potrebu roditeljima za uspostavljanjem granica u odnosu na porodicu porekla, a što može biti izvor nestabilnosti mladog bračnog para)
  • Problemi uzrokovani menjanjem strukture porodice (npr. razvod, smrt jednog od roditelja)
  • Različiti konflikti u svakodnevnom funkcionisanju para i/ili porodice (npr. različiti stvavovi roditelja o vremenu izlaska adolescenta u grad, različiti stavovi partnera o raspodeli kućnih poslova ili o tome kako se provodi slobodno vreme)