Transakciono – asimilativni pristup psihoterapiji, početni nivo

Edukacija obezbeđuje osnovu za razumevanje funkcionalnih i disfunkcionalnih procesa adaptacije i oblika ponašanja i doživljavanja iz ugla transakciono – asimilativnog pristupa. Edukanti će biti upoznati sa pojavom, značajem i osnovnim principima asimilativno integrativnog pristupa psihoterapiji, te razvojem ključnih pretpostavki, konstrukata i procedura u okviru transakcione analize.

Cilj edukacije je osposobljavanje polaznika da usvoje osnovne principe procene i savetovanja koji proizilaze iz ovog psihološkog modela. Očekuje se da će polaznici nakon edukacije biti adekvatno pripremljeni za usvajanje naprednih znanja iz ovog ili drugih psihoterapijskih pristupa.

Edukacija je namenjena prvenstveno psiholozima, ali i ostalim stručnjacima iz srodnih disciplina, poput psihijatara, specijalizanata psihijatrije i diplomiranih socijalnih radnika, kao i studentima psihologije sa već usvojenim znanjima iz oblasti mentalnog zdravlja i osnova psihoterapije i savetovanja.

Odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete pročitati ovde.

Dinamika rada: Edukacija podrazumeva šesnaest susreta od po šest sati.

Motivacioni intervju – Klijent kao saradnik

Unapredite sopstvene profesionalne komunikacijske veštine i naučite kako da klijentu pomognete da željene promene sprovede u delo.

Edukacija je namenjena stručnjacima iz pomagačkih profesija (psiholozima, lekarima, socijalnim radnicima, pedagozima i dr.), sa ciljem da se upoznaju sa konceptom i tehnikama motivacionog intervjuisanja. Motivacioni intervju je metod koji ima za cilj modifikaciju, podstcanje i izgradnju motivacije klijenta da promeni neko svoje problematično ponašanje.

Polaznici imaju priliku da nauče suptilne veštine komunikacije kojima mogu nedirektivno da motivišu klijenta u pravcu ličnog rasta i razvoja.

Dinamika rada: Edukacija podrazumeva dva susreta u trajanju od po šest sati.

Veštine javnog nastupa

Ova edukativna radionica je namenjena je svima koji smatraju da ulaganje u sopstveni imidž ima smisla – studentima, poslovnim ljudima, sa akcentom na delatnosti koje u sebi sadrže odnose sa javnošću.

Praktičnim radom u maloj grupi ćete naučiti kako da izrazite sebe i svoje ideje na što efektniji način. Saznaćete kako da savladate strah i kako da svoje ideje, verbalno i neverbalno, adekvatno prezentujete. Dobićete znanje o tome kako prilagoditi prezentaciju potrebama publike i kako efikasno komunicirati sa publikom.

Dodatno, na edukaciji će biti prezentovane veštine komunikacije sa medijima – saznćete šta je i kako se piše vest, kako se organizuje konferencija za novinare i sl.

Dinamika rada: Edukativna radionica podrazumeva susret u trajanju od četiri sata.

Statistička edukacija i obrada podataka

Bilo da imate ideju za istraživači projekat koji želite da sprovedete, potrebna vam je pomoć oko adaptacije psiholoških mernih instrumenata, analiza i interpretacije statističkih podataka, kao i u razumevanju statističkih analiza i zaključaka ili želite da naučite da planirate i sprovodite naučna ili praktična istraživanja, naši iskusni stručnjaci su vam na raspolaganju u pružanju asistencije u ovom domenu kroz:

  • Konsultacije povodom istraživačkih nacrta, adekvatne analize podataka, kreiranja matrice, psiholoških mernih instrumenata
    Formiranje baza i unos podataka
  • Analize i interpretacije statističkih podataka (deskriptivna i inferencijalna statistika, multivarijatna analiza, modelovanje strukturalnim jednačinama (SEM), obrada longitudinalnih podataka)
  • Časove statistike (individualne i grupne)
  • Seminare i edukacije na određene statističke teme