ta

Početni nivo edukacije iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji će se ponovo održavati u Centru SELF u Novom Sadu. Datum prvog susreta je zakazan za 16. i 17. novembar 2019. godine. Više informacija o ovoj edukaciji možete pročitati ovde.

S obzirom da nas je kontaktirao velik broj zainteresovanih učesnika, predstavljamo vam odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovom edukacijom. U slučaju novih tipičnih pitanja, ova lista će biti proširena novim odgovorima.

Koliko će trajati edukacija iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji, odnosno koliko susreta obuhvata obuka?

Predviđeno je da edukacija od ukupno 84 sati traje sedam meseci u dinamici viđanja po dva vezana dana u mesecu, odnosno jednog vikenda mesečno. Dnevno će se raditi po 6 sati.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, odnosno psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, lekarima na specijalizaciji iz psihijatrije, studentima master i doktorskih studija psihologije i apsolventima na osnovnim studijama psihologije koji su odslušali predmete iz oblasti mentalnog zdravlja i psihoterapije i savetovanja.

Šta sve obuhvata početni nivo edukacije?

Edukacija iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji obuhvata sve ono što obuhvata najšira verzija uvodnog kursa iz transakcione analize sa dodatkom uvoda u asimilativne integrativne terapijske pravce. 

Edukanti će biti upoznati sa pojavom, značajem i osnovnim principima asimilativno integrativnog pristupa psihoterapiji, te razvojem ključnih pretpostavki, konstrukata i procedura u okviru transakcione analize kao što su npr. strukturalna i funkcionalna dijagnostika ego stanja, analiza osnovnih i složenih transakcija, analiza psiholoških potreba i motiva, procena egzistencijalnih i bihevioralnih pozicija  i sl. Poseban akcenat će biti stavljen na razumevanje terapijske situacije i komunikacije sa klijentom, kao i sa pravilima pregovaranja oko terapijskog cilja i plana tretmana. Edukacija je organizovana tako da će osim interaktivnih predavanja obuhvatiti i brojne prezentacije primera iz prakse, grupne i individualne vežbe i priliku za lične radove i bazičnu superviziju rada polaznika.

Da li se nakon edukacije dobija sertifikat i koje su dalje mogućnosti po završenom kursu?

Nakon završetka edukacije se dobija sertifikat o završenom osnovnom nivou edukacije u trajanju od 84 sati provedenih u edukaciji. Sertifikat omogućava nastavak edukacije iz istog terapijskog modaliteta na naprednom nivou kao i pristup nekim drugim edukativnim programima iz oblasti terapije i savetovanja.

Da li će biti organizovan i napredni nivo obuke?

Napredni nivo transakciono-asimilativnog pristupa i drugi oblici usavršavanja iz oblasti psihoterapije i savetovanja se redovno organizuju u okviru SELF-a tako da omogućavaju celovitu, obuhvatnu i kontinuiranu edukaciju i superviziju polaznika.

Osim ovoga, najaktivnijim polaznicima na naprednim nivoima obuke se omogućava i sticanje iskustva kroz praktičan rad sa klijentima, kao i supervizija tokom prakse od strane iskusnih terapeuta Psihološkog centra SELF.

Kako mogu da se prijavim na ovu edukaciju?

S obzirom da je broj učesnika ograničen, neophodno je da se prijavite na edukaciju. Da biste se prijavili na edukaciju, potrebno je da nas kontaktirate na office@self.rs ili telefonski na 063 808 72 72 kako bismo vam poslali kratak prijavni formular. Svi prijavljeni učesnici će dobiti mejl obaveštanja o njihovom učešću zajedno sa ostalim detaljnim tehničkim informacijama o održavanju edukacije.