ta

Početni nivo edukacije iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji će se ponovo održavati u Centru SELF u Novom Sadu. Datum prvog susreta je zakazan za 28. i 29. oktobar 2017. godine. Više informacija o ovoj edukaciji možete pročitati ovde.

S obzirom da nas je kontaktirao velik broj zainteresovanih učesnika, predstavljamo vam odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovom edukacijom. U slučaju novih tipičnih pitanja, ova lista će biti proširena novim odgovorima.

Koliko će trajati edukacija iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji, odnosno koliko susreta obuhvata obuka?

Predviđeno je da edukacija od ukupno 96 sati traje osam meseci u dinamici viđanja po dva vezana dana u mesecu, odnosno jednog vikenda mesečno. Dnevno će se raditi po 6 sati. Ova dinamika rada je odabrana kako bi tokom jedne godine bio obrađen ceo program edukacije. 

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, odnosno psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, lekarima na specijalizaciji iz psihijatrije, studentima master i doktorskih studija psihologije i studentima osnovnih studija psihologije koji su odslušali predmete iz oblasti mentalnog zdravlja i psihoterapije i savetovanja.

Šta sve obuhvata početni nivo edukacije?

Edukacija iz Transakciono – asimilativnog pristupa psihoterapiji obuhvata sve ono što obuhvata najšira verzija uvodnog kursa iz transakcione analize sa dodatkom uvoda u asimilativne integrativne terapijske pravce. 

Edukanti će biti upoznati sa pojavom, značajem i osnovnim principima asimilativno integrativnog pristupa psihoterapiji, te razvojem ključnih pretpostavki, konstrukata i procedura u okviru transakcione analize kao što su npr. strukturalna i funkcionalna dijagnostika ego stanja, analiza psiholoških potreba i motiva, razumevanje razvoja i uloge simbiotskih relacija, analiza psiholoških igara i skripta i sl. Edukacija je organizovana tako da će osim interaktivnih predavanja obuhvatiti i brojne prezentacije primera iz prakse, grupne i individualne vežbe i priliku za lične radove i bazičnu superviziju rada polaznika.

Da li se nakon edukacije dobija sertifikat i koje su dalje mogućnosti po završenom kursu?

Nakon završetka edukacije se dobija sertifikat o završenom osnovnom nivou edukacije u trajanju od 96 sati provedenih u edukaciji. Sertifikat omogućava nastavak edukacije iz istog terapijskog modaliteta na naprednom nivou kao i pristup nekim drugim edukativnim programima iz oblasti terapije i savetovanja.

Da li će biti organizovan i napredni nivo obuke?

Napredni nivo transakciono-asimilativnog pristupa i drugi oblici usavršavanja iz oblasti psihoterapije i savetovanja će biti organizovani u okviru SELF-a.

Kako mogu da se prijavim na ovu edukaciju?

S obzirom da je broj učesnika ograničen, neophodno je da se prijavite na edukaciju. Da biste se prijavili na edukaciju, potrebno je da nas kontaktirate na office@self.rs ili telefonski na 063 808 72 72 kako bismo vam poslali kratak prijavni formular. Svi prijavljeni učesnici će dobiti mejl obaveštanja o njihovom učešću zajedno sa ostalim detaljnim tehničkim informacijama o održavanju edukacije.