Treći vikend u novembru je u SELF-u rezervisan za početak edukacije pod nazivom Transakciono – asimilativni pristup psihoterapiji. Početni nivo obuke u ukupnom trajanju od 84 sati obezbeđuje osnovu za razumevanje funkcionalnih i disfunkcionalnih procesa adaptacije i oblika ponašanja i doživljavanja iz ugla transakciono – asimilativnog pristupa. Edukanti će biti upoznati sa pojavom, značajem i osnovnim principima asimilativno integrativnog pristupa psihoterapiji, te razvojem ključnih pretpostavki, konstrukata i procedura u okviru transakcione analize kao što su npr. strukturalana i funkcionalna dijagnostika ego stanja, analiza psiholoških potreba i motiva, razumevanje razvoja i uloge simbiotskih relacija i sl. Cilj početnog nivoa edukacije je osposobljavanje polaznika da usvoje osnovne principe procene i savetovanja koji proizilaze iz ovog psihološkog modela. Očekuje se da će polaznici nakon edukacije biti adekvatno pripremljeni za usvajanje naprednih znanja iz ovog ili drugih psihoterapijskih pristupa.

Edukaciju će držati prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, psiholog i sertifikovani psihoterapeut sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom, obrazovnom i istraživačkom radu u oblasti kliničke psihologije i psihoterapije, autor više edukativnih i edukativno-iskustvenih programa u oblasti psihoterapije i savetovanja, motivacionog intervjua, promene zdravstvenog ponašanja i programa namenjenih psihološkom osnaživanju.

Edukacija je prilagođena prvenstveno psiholozima, ali i ostalim stručnjacima iz srodnih disciplina, poput psihijatara, specijalizanata psihijatrije i diplomiranih socijalnih radnika, kao i apsolventima, odnosno master studentima psihologije sa već usvojenim znanjima iz oblasti mentalnog zdravlja i osnova psihoterapije i savetovanja.

Edukacija će početi 16. i 17. novembra 2019. godine. Susreti će se održavati vikendom, jednom u mesecu, u prostorijama Centra SELF u Novom Sadu. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na adresu office@self.rs ili putem telefona na 063 808 72 72. Odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete pročitati ovde, a ukoliko vas zanima kakva je atmosfera na edukaciji bila prošlih godina, zavirite u našu galeriju ovde.

Šta su nekadašnji polaznici rekli o edukaciji:

Tokom ove edukacije sam naučila kako da aktiviram svog Odraslog kada sam u kriznim situacijama, da prepoznam i ohrabrim svoje Dete u trenucima opuštanja i igre i da odučim svog Roditelja od reakcija koje su nekada bile ok, ali su sasvim nefunkcionalne u sadašnjosti. To mi je pomoglo pre svega na ličnom, a zatim i na profesionalnom nivou. Šta to sve znači i kako Roditelj, Odrasli i Dete mogu da koegzistiraju, a da se ne “posvađaju” naučila sam kod Vesne Gavrilov Jerković, izvrsne psihološkinje i apsolutnog autoriteta u oblasti psihoterapije.

Branislava Ertl, Doktor psiholoških nauka, odsek za Psihologiju Univerziteta u Bielefeldu, Nemačka

Ova edukacija mi je pomogla da prepoznam složenost ljudskog ponašanja, izbegnem zamke redukcionizma i jednostavnih tumačenja čoveka, kao i da posmatram čoveka kao biće koje je neodvojivo od interpersonalnog konteksta u kojem živi. Znanja i iskustva koja sam stekao tokom ove edukacije su mi pomogla da uspešnije rešavam probleme i izazove sa kojima se susrećem u svakodnevnom funkcionisanju i u kontaktu sa drugim ljudima, kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu. Najvrednije iskustvo koje sam stekao se tiče razumevanja uslova i mehanizama koji stoje u osnovi promene čovekovog ponašanja.

Veljko Jovanović, psiholog

Sjajna mogućnost da se profesionalno usavršavate kroz transakcionu analizu sa puno praktičnih primera. Dodatno, pružiće vam se prilika da istražujete sebe i sopstveno funkcionisanje. Zapravo, ova edukacija po mom mišljenju doprinosi povećanju funkionalnosti kako u privatnom životu, tako i u profesionalnom, savetodavnom radu.

Branislava Stević, Centar za ratnu traumu, Novi Sad

Ova edukacija je za mene bila od izuzetnog značaja, kako u stručnom, tako i u ličnom razvoju. Topla preporuka za sve ljude koji radoznalo žele da istražuju i usavršavaju svoja znanja o ljudskom funkcionisanju na jednom širem nivou i istraže različite mogućnosti rada sa širokim spektrom (ne)razvojih problema i zastoja. Tokom edukacije dobijate mnogo praktičnih smernica i alata, a posebno bih istakla korisnost direktnih supervizija i bogato kliničko iskustvo edukatora.

Vanja Bogičević, psiholog u Vojsci Srbije