Želite da se bavite istraživanjima, međutim veoma često vam se dešava da uočite greške koje ste napravili tek kad istraživanje sprovedete? Nedostaju vam osnovni vodiči za planiranje i sprovođenje istraživanja? Niste sigurni kako da kreirate istraživačko pitanje? U skladu sa ovim i brojnim pitanjima i problemima sa kojima se suočavaju budući istraživači, pripremili smo za vas edukaciju nakon koje ćete moći samostalno da planirate i sprovodite naučno istraživanje.

Na ovoj edukaciji ćemo se baviti sledećim temama:

 • Koji je najbolji način za pretraživanje literature?
 • Kako da pristupite proučavanju literature i kako da organizujete podatke?
 • Na koji način je potrebno koncipirati teorijski okvir studije?
 • Kako da kreirate istraživačko pitanje i jasno operacionalizujete cilj, predmet, problem i hipoteze istraživanja?
 • Kako da isplanirate nacrt istraživanja, a da obezbedite internalnu, eksternalnu, konstrukt i validnost statističkog zaključka?
 • Kojim sve istraživačkim dizajnima je moguće ispitati vaše istraživačko pitanje?
 • Koja veličina uzorka vam je potrebna za konkretno istraživačko pitanje?
 • Koje varijable je potrebno kontrolisati?
 • Na koji način birate, prevodite ili kreirate merne instrumente potrebne za vaše istraživanje?
 • Kada je potrebno da sprovedete pilot studiju?
 • Kako se odlučujete za statističku analizu koja će vam biti potrebna?

Učesnici će biti pozvani da na edukaciji razmatramo njihove predloge nacrta istraživanja ili istraživačke nacrte iz njihovih oblasti interesovanja.

Ko drži edukaciju?

Edukaciju drži dr Milica Lazić, istraživač saradnik na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i edukator na kursevima iz statistike i metodologije istraživanja u društvenim naukama. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike.

Više informacija o mestu i vremenu održavanja edukacije

Trening traje 15 radnih sati, a podeljen je u 3 susreta od 5 sati, koji će se odvijati 14., 21. i 28. septembra od 10h do 15h. Mesto održavanja edukacije je u prostorijama Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF, Fruškogorska 21/6, Novi Sad. Ukupna cena edukacije iznosi 12.000 dinara. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na office@self.rs ili putem telefona na 065 4617 413.