U subоtu, 25.10.2014. je u okviru projekta Novi lideri u Somboru održan dоgаđај Lеаd Up. Ovaj događaj čija je osnovna tema „Mladi kao pokretači pozitivnih promena, ili samo nemi posmatrači“ bio je posvećen podsticanju aktivizma i liderstva kod mladih i sastojao se od četiri motivaciona govora. Psiholog Centra SELF, Dragana Brdarić, imala je čast da održi jedan od govora sa ciljem inspirisanja mladih na preuzimanje aktivne uloge u sopstvenom životu. Dragana je mladima poslala poruku da je na njima izbor da li će voditi proaktivan život, pozvala ih je da preispitaju sopstvene motive za takav poduhvat i naglasila da postoje razni načini da sebe motivišu i orhabre kako bi tu odluku sproveli u delo. U svom obraćanju mladoj publici, Dragana je prenela iskustva koja je stekla tokom sopstvenog profesionalnog angažmana, ilustrujući na koji način je zajedno sa timom saradnika, mladih stručnjaka iz oblasti psihologije, osnovala i razvila Psihološki centar SELF.