Teorija i praksa reorganizacije Roditelja

Sa nestrpljenjem očekujemo sve zainteresovane da nam se uskoro pridruže u SELF-u, da zajedničkim snagama otpočnemo napredni nivo TRANSAKCIONO-ASIMILATIVNOG pristupa psihoterapiji.

Na čemu je naglasak u ovom ciklucu napredne edukacije?

Ovim ciklusom edukacije obuhvatićemo savremene psiho-socijalne pristupe reorganizaciji ego stanja Roditelja, odnosno, psihološke tretmane koji se usmeravaju na reorganizaciju neprijatnih i bolnih efekata ranih interpersonalnih iskustava, stečenih prvenstveno u okviru primarne porodične grupe.

Na čemu će se edukacija bazirati?

Edukacija će se bazirati na integraciji empirijskih nalaza i pretpostavki modela unutar transakcione analize kao i srodnih psiholoških modela. U pitanju su modeli koji na neadekvatno roditeljsko staranje gledaju kao na jedan od najznačajnijih faktora disfunkcionalnih obrazaca adaptacije dece i adolescenata i kasnije odraslih ljudi.

Kome je edukacija namenjena?

Ova edukacija je namenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja koji su uspešno savladali osnovni nivo transakcione analize ili osnovni nivo transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji.

Koji su ciljevi i svrha ovog edukativnog ciklusa?

Ciljevi edukacije su:

  • upoznavanje polaznika sa pretpostavkama i konstruktima vodećih transakcionih modela reorganizacije Roditelja, principima njihove integracije sa pretpostavkama srodnih psiholoških modela kao i sa osnovnim rezultatima istraživanja u ovoj oblasti,
  • ovladavanje veštinama samoprocene i procene internalizovanih aspekata referentnog psihološkog okvira,
  • ovladavanje veštinama reorganizacije onih sadržaja i procesa Roditelja koji ometaju funkcionalno prilagođavanje osobe,
  • ovladavanje veštinama osnaživanja onih sadržaja i procesa Roditelja koji podstiču funkcionalnu adaptaciju,
  • ovladavanje znanjima i veštinama konstrukcije i realizacije plana tretmana iz ugla modela reorganizacije Roditelja i srodnih psiholoških modela.

Najšire rečeno, svrha edukacije je ovladavanje strategijama za upoznavanje, razumevanje i proširivanje i sopstvenog i klijentovog sistema samo-evaluacije i samo-podrške.

Više informacija o organizaciji i mestu održavanja kursa:

Mesto održavanja edukacije: prostorije Centra SELF, Fruškogorska 21, Novi Sad

Trajanje edukacije: 16 susreta po 6 radnih sati, jedan vikend mesečno

Početak edukacije:

Prva grupa: 20. i 21. oktobar 2018.

Druga grupa: 10. i 11. novembar 2018.

Voditelj edukacije: Dr Vesna Gavrilov-Jerković – Doktor psiholoških nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom, naučnom i istraživačkom radu iz oblasti kliničke psihologije i psihoterapije. Redovni je profesor na kursevima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije. Autor brojnih naučnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Koordinator i učesnik u velikom broju istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Psihoterapeut, edukator i supervizor iz integrativnog transakciono-asimilativnog  pristupa psihoterapiji.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na office@self.rs ili na broj telefona 063 808 72 72, a ukoliko vas zanima kakva je atmosfera na edukaciji bila prošlih godina, zavirite u našu galeriju ovde.