plakat-ACT1Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT (Acceptance and Commitment Therapy) je novi psihoterapijski modalitet nastao kao mudra integracija klasičnog bihejviorizma, kognitivnih modela i tehnika drevnog istoka, prvenstveno vežbi pune svesnosti, vođenih fantazija i zen budističke meditacije. Potpuno originalan spoj savremenih naučnih teorija poput Teorije relacionih okvira, vežbi majndfulnesa, emocionalne prorade psihičkih sadržaja i planiranja budućeg ponašanja obezbediće vam veštine da na specifičan način konceptualizujete probleme klijenata, motivišete ih na promenu ponašanja i unapredite svoju savetodavnu praksu tehnikama istovremeno i drevnim i savremenim.

Edukaciju Terapija posvećenosti i prihvatanja u ukupnom trajanju od 90 sati koju smo za vas osmislili vodiće Dragan Žuljević, master kliničke psihologije, doktorand psiholoških nauka i praktičar sa višegodišnjim psihoterapijskim iskustvom u radu sa edukantima, opštom i kliničkom populacijom. ACT je neposredno učio od vodećih svetskih praktičaka ACT poput Stevena C. Hayesa, Kirka Strohsala, Niklasa Törnekea, Robyn Wasler i Igora Krnetića.

Edukacija je prilagođena psiholozima, psihoterapeutima, lekarima, te studentima psihologije i medicine sa već usvojenim znanjima iz psihopatologije i osnova psihoterapije i savetovanja.

Prvi susret je zakazan za 14. i 15. novembar. Vaše prijave i dodatne pitanja u vezi sa ovom edukacijom primamo na adresu office@self.rs ili preko poruka na našoj Facebook stranici.