radionica-vestine-javnog-nastupa-i-samoprezentacijeU decembru 2012. godine je Centar SELF organizovao edukativnu radionicu namenjenu razvijanju veština javnog nastupa i samoprezentacije. Radionicu je vodila psihološkinja Sonja Ivković, koja je sa učesnicima podelila svoje bogato znanje i iskustvo u oblasti javnog nastupa, i kroz praktične vežbe im omogućila da steknu iskustvo neophodno za razvoj ovih korisnih veština.