U okviru tradicionalnog Susreta studenata psihologije kojeg je u novembru 2012. godine organizovao novosadski Transfer, predstavljene su psihološke organizacije sa područja Vojvodine. Učesnici ovog skupa – studenati psihologije iz čitavog regiona, imali su prilike da se upoznaju sa delatnošću SELFa, kao i da razmene naučna i praktična iskustva sa našim stučnim timom.

Na ovoj prezentaciji SELF je imao zadovoljstvo da premijerno najavi i planove za buduće proširenje svojih delatnosti i na područje Novog Sada.