Naši psiholozi Dragan Žuljević i Dragana Brdarić bili su sagovornici u popularnoj emisiji Biber, a govorili su o temi Internet zavisnosti. Odgovore na pitanja šta je to zavisnost od interneta, na koji način se ona razlikuje od konstruktivnog korišćenja interneta, kao i šta nas motiviše da koristimo društvene mreže, možete pogledati u ovom kratkom prilogu.