Vesti – zadovoljstvo poslom

1 tekst

Job STATisfaction: Trening primene statistike u organizacijskom kontekstu

Zaposleni u sektoru ljudskih resursa često pred sobom imaju zadatak da osmisle i sprovedu plan promene u organizaciji na način koji će biti najefektivniji za kompaniju i najmanje naporan za zaposlene. Način na koji se promene sprovode obuhvata detaljnu analizu potencijala i rizika kompanije, a sam proces procene često zahteva poznavanje kvantitativnih analiza podataka. HR […]

Email Newsletter