Zaposleni u sektoru ljudskih resursa često pred sobom imaju zadatak da osmisle i sprovedu plan promene u organizaciji na način koji će biti najefektivniji za kompaniju i najmanje naporan za zaposlene. Način na koji se promene sprovode obuhvata detaljnu analizu potencijala i rizika kompanije, a sam proces procene često zahteva poznavanje kvantitativnih analiza podataka. HR sektor pred sobom često ima zadatke da proceni koji su najveći rizici i pretnje uspešnosti poslovanja, koji su faktori koji najviše doprinose zadovoljstvu poslom u različitim sektorima, te na koji način mogu da se izbegnu problemi u vidu apsentizma i fluktuacije, pre nego što se oni dese. Najbolji način na koji se može odgovoriti na ova pitanja jeste primenom različitih kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, putem kojih će zaposleni izveštavati o tome čime su nezadovoljni, kako percipiraju različite segmente poslovanja, koji su kapaciteti kompanije i koje promene je potrebno uvesti kako radi poboljšanja zadovoljstva poslom zaposlenih, tako i radi optimizacije efikasnosti kompanije i njenog finansijskog napretka. U većim organizacijama se gotovo uvek te procene sprovode upitnički, da bi se došlo do sveobuhvatnijih informacija prikupljenih od velikog broja zaposlenih iz različitih sektora. Ovakav pristup, osim poznavanja karakteristika kompanije i teorijskih modela iz oblasti organizacijske psihologije, zahteva i poznavanje procesa validacije instrumenata primenjenih u procesu procene, statističke analize podataka i grafičko predstavljanje i pisanje izveštaja o dobijenim rezultatima.

Koji je cilj edukacije?

Cilj ove edukacije jeste da se polaznici osposobe za statističku analizu i prikaz podataka u statističkom programu SPSS, potrebnih u organizacijskom kontekstu, kroz razne primere prilagođenje zahtevima u ovoj oblasti. Preciznije, polaznici će imati priliku da na primerima iz organizacijskog konteksta uče kako da validiraju instrumente koje koriste, kako da utvrde koji su najrazvijeniji i najnerazvijeniji segmenti kompanije, kojim faktorima su zaposleni (ne)zadovoljni u različitim sektorima, te da sprovedu prediktivne analize o tome kako mogu da poboljšaju poslovanje i spreče probleme u funkcionisanju zaposlenih.

Kome je edukacija namenjena?

Edukacija je namenjena svima onima koji imaju potrebu da savladaju statističke analize podataka potrebne za procenu različitih segmenata organizacijskog funkcionisanja. Pored onih koji su zaposleni u HR sektoru, edukaciju mogu da pohađaju i studenti koji su zainteresovani za ovu oblast ili osobe koje tek planiraju da traže posao na poziciji koja zahteva posedovanje statističkih veština.

Voditelji edukacije:

Milica Lazić, doktorand Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa dugogodišnjim iskustvom u naučno-istraživačkom radu. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike. Autor je i realizator edukacije “Ko se boji SPSS-a još: Uvodni kurs iz primenjene statistike”. Pored teorijskog znanja u oblasti statistike, metodologije i psihometrije, poseduje i znanje rada u nizu statističkih paketa: SPSS, Statistica, Mplus, Stata, R, Lisrel, SPSS Amos, EQS, HLM.

Isidora Morokvašić, diplomirani psiholog master. Poseduje višegodišnje iskustvo u vršenju psihološke procene, zadavanju i interpretaciji testovnog materijala, kao i  pružanju pismene i usmene povratne informacije korisnicima usluga. Vlada naprednim veštinama u oblasti grupnog i individualnog  savetodavnog rada, kao i intervjuisanja. Poseduje bogato iskustvo u sprovođenju treninga i edukacija. Pored teorijskih znanja iz oblasti statistike, vlada korišćenjem statističkih paketa Statistica i SPSS.

Više informacija o organizaciji i mestu održavanja kursa:

Trening traje 12 radnih sati, a podeljen je u dva susreta po 6 sati, koji će se odvijati 17. i 18. februara 2018. godine. Mesto održavanja edukacije je u prostorijama Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF, Fruškogorska 21/6, Novi Sad. Ukupna cena edukacije za zaposlene iznosi 9.500 dinara za rane prijave do 1. februara, dok je za prijave nakon tog termina cena 11.500 dinara. Studenti i nezaposleni mogu da se prijave na edukaciju po ceni od 8.000 dinara. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na office@self.rs ili putem telefona na 065 4617 413.