Ukoliko se bavite istraživačkim oblastima u kojima je adekvatnije primeniti kvalitativne metode ili ih koristiti kao dopunu kvantitativnim istraživanjima. Ukoliko ste pre svega zainteresovani za to kako ljudi pridaju značenje i smisao događajima u njihovom životu i na koji način vrše interpretacije tih događaja. Ukoliko ste skloniji korišćenju pristupa usmerenih na osobe, a ne na varijable pred vama se nalazi edukacija namenjena savladavanju osnovnih principa kvalitativnih istraživanja.

Ova edukacija je organizovana tako da pored osnovnih teorijskih znanja o načinu i procesu upotrebe kvalitativnih metoda u istraživanjima, dobijete znanje neophodno za samostalno sprovođenja tematske analize i fenomenoloških metoda.

Naučićete koji su ciljevi i zadaci tematske analize i fenomenoloških metoda. Razliku između induktivne i deduktivne tematske analite i deskriptivne i interpretativne fenomenologije. Tehnike koje se koriste za prikupljanje, analizu i interpretaciju, kao i prezentaciju podataka. Bićete u stanju da samostalno sprovodite interpretativne fenomenološke analize.

Voditelji edukacije:

Milica Lazić, doktorand Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa dugogodišnjim iskustvom u naučno-istraživačkom radu. Poseduje bogato iskustvo u kreiranju istraživačkih nacrta, analizi i interpretaciji statističkih podataka, kao i u edukovanju drugih u oblasti statistike i metodologije kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Više informacija o organizaciji i mestu održavanja kursa:

Edukacija traje 20 radnih sati, a podeljena je u pet susreta po 4 sata, koji će se odvijati 29. i 30. septembra; 7., 8., i 14. oktobra 2018. godine. Mesto održavanja edukacije je u prostorijama Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje – SELF, Fruškogorska 21/6, Novi Sad. Ukupna cena edukacije za zaposlene iznosi 15.000 dinara, a studenti i nezaposleni mogu da se prijave na edukaciju po ceni od 12.000 dinara. Povodom prijava i dodatnih pitanja u vezi sa ovom edukacijom možete nam se obratiti na office@self.rs ili putem telefona na 065 4617 413.