sa-emocijama-na-tiPreporučujemo knjigu: „Školovanje srca – učenje emocionalne pismenosti“ Kloda Štajnera

„Često vidim kako mnogi koji se slažu da je emocionalna inteligencija važna sposobnost gube iz vida ono što stvarno želimo: emocionalne veštine koje mogu poboljšati ljudski život – ne samo jedne osobe ili grupe, već živote svih ljudi. A jedine emocionalne sposobnosti koje dugoročno poboljšavaju ljudski život na human način jesu one koje polaze od ljubavi“.

Upravo tako, Klod Štajner, klinički psiholog i transakcioni analitičar, iscrtava razliku između emocionalne inteligencije i emocionalne pismenosti koja ima još jednu dodatnu komponentu – ljubav. Dok emocionalnu inteligenciju možemo da koristimo za razne ciljeve (pa i one neetične, kao što je manipulacija drugima), emocionalna pismenost uvek podrazumeva emotivne veštine koje mogu poboljšati ljudski život, ne samo jedne osobe ili grupe već i živote svih ljudi. Iz tog razloga Štajner naziva emocionalnu pismenost „emocionalnom inteligencijom koja se zasniva na ljubavi“.

„Emocionalna pismenost omogućava da vaše emocije rade za vas, a ne protiv vas. Ona poboljšava odnose, stvara mogućnosti za ljubav između ljudi, omogućava saradnju i obezbeđuje osećaj zajedništva.“

Služeći se osnovnim pojmovima transakcione analize, Klod Štajner u knjizi „Školovanje srca“ poziva čitaoca da preispita svoje emocionalne veštine i da stekne uvid o načinu na koji prepoznaje i komunicira svoje emocije. Korak po korak čitalac se upoznaje sa različitim komponentama emocionalne pismenosti i načinima na koji svako od nas može da unapredi svoj emocionalni život.

„Ne morate provesti život emocionalno otupeli niti kao žrtve sopstvenih emocija. U pravom okruženju, uz pomoć ljudi koji pružaju podršku, možete naučiti zadovoljvajući način emocionalnog bitisanja. Otkrićete da je put emocionalne pismenosti uzbudljiv i da donosi zadovoljstvo. Kad budete doživeli moć svojih emocija i prestali da traćite energiju potiskujući ih i skrivajući, taj proces će vas ispuniti energijom.“

Napisana jezikom razumljivom i neupućenima u psihološku terminologiju, „Školovanje srca“ Kloda Štajnera je pravi izbor za svakoga ko želi da unapredi svoj emocionalni život. U isto vreme, ova knjiga je zanimljiva i za studente psihologije i psihologe kao inspiracija za upotrebu transakcione analize za razvijanje emocionalne kompetencije.