Ljudska bića koriste jezik, kako bi se sporazumevala sa drugim jedinkama svoje vrste. Kroz njega mi izražavamo naše misli, osećanja, potrebe itd. Jezik se razvija zajedno sa razvojem civilizacije. Komunikacija tako podrazumeva sva sredstva i načine koje čovek koristi u međusobnoj interakciji. U njih spadaju i sredstva obaveštavanja (štampa, radio, TV, umetnosti, naučna literatura, cifre, signali, note, simboli itd.), ali  i sva ona sredstva koja uključuju dvosmernu komunikaciju. Kako su društvene mreže još jedna posledice razvoja, osvrnimo se na to, koje dobiti ili štete imamo od ovog novog i rasprostranjenog sredstva komuniciranja, naročito iz ugla adolescencije.

Usled učestalog jaza poznavanja tehnologije između roditelja i dece, roditelji neretko bivaju zabrinuti zbog dečijeg intenzivnog korišćenja društvenih mreža i interneta uopšte. Ova zabrinutost, takođe ne zaobilazi ni roditelje koji prate i sami u stopu razvoj tehnologije. Ovaj jaz doprinosi često i nerazumevanju, da je online život njihovih adolescenata, ustvari produžetak njihovog offline, svakodnevnog života. Dotaknimo se prvo potencijalnih negativnih posledica boravka adolascenata na društvenim mrežama. Adolescenti putem društvenih mreža mogu biti izloženi nekoj vrsti uznemiravnja i vršnjačkog nasilja. Među adolescentima se često formiraju grupacije dece u zavisnosti od interesovanja, sklonosti, popularnosti, te se dešavaju sukobi na osnovu pripadanja nekoj od grupa. Izloženost seksualnom eksperimentisanju i slanje obnaženih slika je takođe ponekad propratna pojava korišćenja interneta. Sad, pre nego što nastavimo dalje. Da li su adolescenti svakako potencijalno izloženi ovakvim pojavama i u offline svetu? Vrlo verovatno ćete se složiti da jesu. Ovo mogu biti pojave u okruženju vašeg adolescenta, te on sam može biti učesnik u istim, iako ne poseduje mobilni telefon ili mu branite pristup društvenim mrežama.

Zato, hajde da razmotrimo i dobiti od korišćenja društvenih mreža u adolescenciji, ili bar da razumemo bolje zašto su njima ti mali ekrani toliko značajni. Društvene mreže mogu da pomognu adolescentima u komunikaciji i socijalizaciji. Obzirom da je ovo rasprostranjen oblik komunikacije za sve nas, ne samo za njih, možemo razumeti da im omogućava održavanje kontakta sa prijateljima, proširivanje kruga prijatelja i poznanstava sa adolescentima koji imaju slična interesovanja. Istraživanja pokazuju da ljudi koji su se putem društvenih mreža i interneta, povezali sa osobama sličnih interesovanja, koje retko imaju u svom okruženju, izveštavaju o smanjenom doživljaju usamljenosti. Pristup internetu, pomaže u adolescenciji bolje razumevanje sopstvenog ja, identiteta, koji je u tom periodu upravo u procesu formiranja, takođe omogućava bolje razumevanje zajednice i sveta, te formiranje individualnog stava prema istom. Društvene mreže omogućavaju adolescentima da dele svoje lične stavove i mišljenja. Ispoljavanje i kreiranje kreativnih sadržaja je olakšano kroz dostupnost podataka i alata koji se mogu naći na društvenim mrežama i internetu. Mnoge grupe se formiraju i za razmenu znanja i podataka, kao i praćenje aktuelnosti kada su u pitanju školski ili sportski sadržaji, a neretko i organizovane humanitarne ciljeve.

Naveli smo samo neke od pozitivnih i negativnih aspekata razvoja društva, čija je posledica rasprostranjena upotreba interneta. Zakljčimo na kraju, da stepen izloženosti i rizika postoji i u online i u offline svetu adoslecenata, kao i u odraslom dobu, pa i u detinjstvu, to je realnost. Sa druge strane, do sada ste vašem detetu kroz vaspitanje usadili određeni sistem vrednosti, kapacitete i opremili ste ga za ovaj svet. Pokušajte da u iste te kapacitete verujete, kao i njih same, da će umeti da se izbore sa izazovima odrastanja. Isto tako, budite im podrška i neko ko će ih usmeravati na tom putu. Pozovite vaše adolescente da otvoreno razgovaraju sa vama i da oni vama prenesu deo njihovog virtuelnog života (i adolescenti, ukoliko ima vas koji čitate, budite spremni da tražite podršku i razgovor od roditelja, možda će imati neke interesantne zaključke i pomoći vam u povremenim burama koje nailaze J).

Psihološki centar Self u okviru projekta “Zajedno smo jači – Vodič za preživljavanje roditelja i adolescenata”, finansiranog od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, organizuje besplatne radionice za roditelje i njihove adolescente. Dođite da radimo na vašem odnosu.