Dolazak bebe: najveća radost ili kamen spoticanja za partnere?

autor Vanja Bogičević

​Kada bismo anketirali ljude i pitali ih „Šta je smisao života?“, verovatno bi najveći broj njih odgovorio da su to deca ili bi izrazili potrebu da jednoga dana osnuju svoju porodicu i imaju decu. Ovakav odgovor je veoma intuitivan i ni malo ne čudi – kroz prizmu mnogih psiholoških teorija i modela dobijanje deteta se […]

Kako se najbolje tuguje?

autor Vanja Bogičević

Kroz život se nosimo sa raznim gubicima, od velikih poput smrti bliskih osoba, pa do prekida emotivnih veza. Takođe, gubici mogu biti i simbolični (na primer, prelazak iz detinjstva u odraslo doba) ili manjeg inteziteta (na primer, izgubimo neku materijalnu stvar). Tugovanje je jedan sasvim prirodan proces, iako bi se verovatno većina ljudi složila da […]

Da li se i Vi nalazite u sendviču?

autor Vanja Bogičević

Jeste li čuli nekad za izraz „generacija u senviču“? Da li ste se zapitali ko su oni, koliko imaju godina i zbog čega su u sendviču? U ovom tekstu ćemo se pozabaviti upravo ovom temom! Dakle, u sendviču ste ako imate (manje ili više) između 40 i 50 godina, imate svoju decu – adolescente, i […]

Vodič za roditelje tokom razvoda braka: Kako sa adolescentima?

autor Vanja Bogičević

Statistički podaci iz 2016. godine ukazuju na to da se svaki četvrti brak u Srbiji završi razvodom. U ovom tekstu će biti reči o tome kako razvod utiče na adolescente, te šta mogu biti prednosti, a šta zamke za roditelje koji su razvedeni, a imaju decu ovog uzrasta. Za neki broj adolescenata je verovatno razvod […]

Kako ne upropastiti sopstveno dete slušajući savete o deci

autor Vanja Bogičević

Roditelji, barem u najvećem broju slučajeva, teže da vaspitaju decu na najbolji mogući način i da pri tome zadovolje potrebe koje deca imaju. Međutim, neretko se isti ti roditelji, želeći da se edukuju kako da postanu što kompetentniji u toj ulozi, susretnu sa savetima koja nude brza, laka, jednostavna i uvek efikasna rešenja na kompleksno […]

Od sutra do „malo sutra“

autor Vanja Bogičević

ZAŠTO SVAKO NE SPROVODI PROMENU LAKO? Koliko puta ste u svom životu obećali sebi da od sledećeg ponedeljka idete na dijetu? Ako spadate u one „srećnike“ koji nemaju problema sa večitom borbom sa viškom kilograma, gotovo je sigurno da ste u svom životu imali periode kada ste bili odlučni u nameri da promenite neke (nezdrave) […]

Kognitivne distorzije: naša (mala) iskrivljenja realnosti

autor Vanja Bogičević

Koliko puta ste čuli izjave poput: „Umreću sam!“, „Moj život nema nikakvog smisla…“, „Ma to što sam završila fakultet i nije neki veliki uspeh, danas gotovo svi imaju fakultet.“, itd.? Verovatno ste neke od ovih izjava ili slične njima i sami rekli, u određenim periodima života. Zapravo, sve pobrojane izjave spadaju u tzv. kognitivne distorzije. […]

Lud, zbunjen, normalan (drugi deo)

autor Vanja Bogičević

U prethodnom tekstu je bilo reči o dva suprostavljena stava o tome kako se psihopatološki fenomeni manifestuju (da li je u pitanju kategorijalna ili dimenzijonalna distribucija). Tada je bilo reči o tome kako zapravo i dalje ne postoji jedan (dovoljan i nužan) kriterijum na osovu kojeg bi pravili jasnu distinkciju između normalnosti i patologije, te […]

Lud, zbunjen, normalan (prvi deo)

autor Vanja Bogičević

Ako ste psiholog po struci vrlo je verovatno da ćete kada se nađete sa nekim ljudima van svoje struke čuti nešto poput „A ti si psiholog… E, taman da mi kažeš jesam li normalan!“. Ovo očekivanje nije čudno, ako uzmemo u obzir stav opšte populacije šta podrazumeva posao psihologa. Da ne bismo ušli u opis […]

Ljubavni trougao, ali nije to što mislite!

autor Vanja Bogičević

Bliske relacije sa drugim ljudima su značajan resurs za svakog pojedinca. Mnogi istraživači i teoretičari koji u svom fokusu imaju pitanje koji su faktori ključni za mentalno zdravlje ističu upravo ovaj aspekt ljudskog funkcionisanja kao veoma bitan za subjektivno blagostanje. Po kvantitetu i kvalitetu relacija koje imamo sa drugim ljudima se međusobno razlikujemo, ali možemo […]

Email Newsletter