Kako ne upropastiti sopstevno dete slušajući savete o deci

autor Vanja Bogičević

Roditelji, barem u najvećem broju slučajeva, teže da vaspitaju decu na najbolji mogući način i da pri tome zadovolje potrebe koje deca imaju. Međutim, neretko se isti ti roditelji, želeći da se edukuju kako da postanu što kompetentniji u toj ulozi, susretnu sa savetima koja nude brza, laka, jednostavna i uvek efikasna rešenja na kompleksno […]

Od sutra do „malo sutra“

autor Vanja Bogičević

ZAŠTO SVAKO NE SPROVODI PROMENU LAKO? Koliko puta ste u svom životu obećali sebi da od sledećeg ponedeljka idete na dijetu? Ako spadate u one „srećnike“ koji nemaju problema sa večitom borbom sa viškom kilograma, gotovo je sigurno da ste u svom životu imali periode kada ste bili odlučni u nameri da promenite neke (nezdrave) […]

Kognitivne distorzije: naša (mala) iskrivljenja realnosti

autor Vanja Bogičević

Koliko puta ste čuli izjave poput: „Umreću sam!“, „Moj život nema nikakvog smisla…“, „Ma to što sam završila fakultet i nije neki veliki uspeh, danas gotovo svi imaju fakultet.“, itd.? Verovatno ste neke od ovih izjava ili slične njima i sami rekli, u određenim periodima života. Zapravo, sve pobrojane izjave spadaju u tzv. kognitivne distorzije. […]

Lud, zbunjen, normalan (drugi deo)

autor Vanja Bogičević

U prethodnom tekstu je bilo reči o dva suprostavljena stava o tome kako se psihopatološki fenomeni manifestuju (da li je u pitanju kategorijalna ili dimenzijonalna distribucija). Tada je bilo reči o tome kako zapravo i dalje ne postoji jedan (dovoljan i nužan) kriterijum na osovu kojeg bi pravili jasnu distinkciju između normalnosti i patologije, te […]

Lud, zbunjen, normalan (prvi deo)

autor Vanja Bogičević

Ako ste psiholog po struci vrlo je verovatno da ćete kada se nađete sa nekim ljudima van svoje struke čuti nešto poput „A ti si psiholog… E, taman da mi kažeš jesam li normalan!“. Ovo očekivanje nije čudno, ako uzmemo u obzir stav opšte populacije šta podrazumeva posao psihologa. Da ne bismo ušli u opis […]

Ljubavni trougao, ali nije to što mislite!

autor Vanja Bogičević

Bliske relacije sa drugim ljudima su značajan resurs za svakog pojedinca. Mnogi istraživači i teoretičari koji u svom fokusu imaju pitanje koji su faktori ključni za mentalno zdravlje ističu upravo ovaj aspekt ljudskog funkcionisanja kao veoma bitan za subjektivno blagostanje. Po kvantitetu i kvalitetu relacija koje imamo sa drugim ljudima se međusobno razlikujemo, ali možemo […]

Iluzije samopoboljšanja: NIKO, NIKO KAO JA!

autor Vanja Bogičević

Psihologija je, verovatno kao i sve druge nauke, menjala mnogo svojih početnih pretpostavki i premisi. Jedna od pretpostavki o razumevanju čoveka kao i načina na koji čovek funkcioniše, a koja je delovala sasvim logično i ispravno jeste da mentalno zdravi ljudi tačno i realno percipiraju sebe, druge ljude i svet oko sebe. Međutim, ispostavilo se […]

Da li sam ja OK? A ti?

autor Vanja Bogičević

Da li ste se nekad zapitali zbog čega sebe i ljude oko sebe posmatramo na određeni način? Psiholozi se to svakako jesu zapitali i uvideli određene pravilnosti. Zapravo, vrlo intuitivno i iz ličnog iskustva možemo prepoznati (grubo gledano) nekoliko mogućih alternativa na koji način vidimo i razumemo sebe i ljude oko sebe. Neki ljudi imaju […]

SREĆATIRANIJA – Šta je to, otkud nam i kako (živeti) sa njom?

autor Vanja Bogičević

Psihologija je mlada nauka – kao samostalna disciplina nastala je tek u XIX veku. Međutim iako mlada, pred sebe je postavila vrlo ambiciozne zadatke. Na samom početku, među stručnjacima je postignut konsenzus da psihologija treba da se bavi, između ostalog, proučavanjem mentalnih poremećaja (kako dijagnostikom, tako i lečenjem mentalnih poremećaja), ali i da treba da […]

Email Newsletter